Cenník

  •  výpočet ceny podľa použitého materiálu a rozsahu vykonaných prác
  •  konzultácia, obhliadka, zameranie a výpočet ceny
  •  cena prírodného kameňa je individuálna pre každý druh kameňa a spôsob opracovania