Hotové práce

Akékoľvek rozdiely vo farbe kameňa (žuly) oproti vzorkovníku nie sú vadou materiálu, ale naopak sú jeho charakteristickým znakom.