Na objednávky podpísané do 31.októbra 2019 ponúkame
zľavy na kamenárske práce 30 % 
Obchodné kancelárie:
  • Nová Dubnica v budove Tekos-u  na prízemí ( Technické služby)
  • Trenčianske Teplice ( v budove oproti Mestskému úradu)
  • Bolešov ( pri kostole)

Kamenárske práce vykonávame v celom Trenčianskom kraji.

Hotové panelové hrobky na predaj  nie iba k pohrebom ponúkame na cintorínoch:  

v Novej Dubnici, Kolačíne, Nemšovej, Hornom Srni, Slávnici, Kameničanoch a Bolešove

Chcem vedieť viac