Kamenárstvo Kondel

Cena

  • výpočet ceny podľa použitého materiálu a rozsahu vykonaných prác
  • konzultácia, obhliadka, zameranie a výpočet ceny
  • cena prírodného kameňa je individuálna pre každý druh kameňa a spôsob opracovania

Adresa :

Nová Dubnica, Topoľová 781/5 (v budove Tekos-u)

Email:

kondel@pomnik.sk

Tel. Slovensko:

+421 905 991 398, +421 42 44 34 236

Tel. Česká republika:

+420 608 455 338